K03248

RIKEN rice full-length cDNA overexpressed Arabidopsis lines

Original: K03248

Phenotypes

Morphological phenotypes

Generation Anatomical entity
/structure development stage
Phenotypes
T1  
whole plant (PO:0000003)
 • decreased height (PATO:0000569)
  (Adult plant::Plant height::short)
cauline leaf (PO:0000013)
 • increased width (PATO:0000600)
  (Cauline leaf::Shape::wide)
 • abnormal (PATO:0000460)
  (Cauline leaf::Others)
rosette leaf (PO:0000014)
 • decreased size (PATO:0000587)
  (Rosette leaf::Shape::small)
 • increased width (PATO:0000600)
  (Rosette leaf::Shape::wide)
 • present in fewer numbers in organism (PATO:0001997)
  (Rosette leaf::Number::few)
 • abnormal (PATO:0000460)
  (Rosette leaf::Others)
stem (PO:0009047)
 • decreased thickness (PATO:0000592)
  (Stem::Shape::thin)
 • abnormal (PATO:0000460)
  (Stem::Others)

Invisible phenotypes

Specific phenotypes were NOT observed.

Original: K03248

Determination of introduced cDNA(s)

 • J013123N04 - Rice Full-length cDNAs - Original: J013123N04

  full reading [+] show sequence

  Nucleotide sequence: J013123N04 - full reading
  GGCACTCTTC TTGTCTCGTT CTACTCTCAC ACACAAAAGT TCGCTAGTAA 
  GTTACTTCCA AAAAAATTAA AACGATTTAT AACATCAACC GGAGTAGTAC
  GTATTTGCAA ATTGCGGGCA TGAGCACCTT CAAGCATGGC CGCAGCAACG
  ACGAGGCAGG GAACAATCAA GAAGTCACAA GGATGACATA CAAACGTTCC
  AGTAAACAAG TCACATCTGC AACTGGATCG CAACAACCGT CTGTCAGCGA
  ACCACCCGAA GGCACAAGGA TGACATACAG ACGTTCCAGT AAACAAGGCA
  CATCTGCCGC TGGATCGCAA CAACCGTCTG TCAGCGAACC ACCCGCTGAT
  CGGAGAATGA TATGGAGCAA GCAATCCAGG CGGTAAACAC AATCGCGTAC
  TTCCCCGGCC CATGATAAAT ACATAGCGCG TGAGCAGCGG AAGCATGCAT
  AGAAGATATT CATCGGATCG AAGATGGCGT TCAGCTATAT TGTAATAAGG
  AACATATAAG AATCCAGCCA TACTTCCCGG CGCACCATCT CATACATGTG
  TGTATAGCAT ACGTACGTGC GCGCGTATAA ATATCCATAC ACAACCACAT
  TGCCGGTGTG GCAGGTAATC ACTAGTTCGT ATACTCGTAC ACATGTACTC
  GTGGGCGTAC GCACTATACT ATTAAATGTA TATGCAATAC TGTTAAATGT
  ATGAGTTGCA ATGTAAGCAG TGCTTGTATT ATCATCTATA GTTATTTGTG
  TACTCGGGCA GTTTAATACA AGCACTGCTA TTTATGATAA TACAGAAATA
  ATAAAATACA AAAGTTTATT

  Gene models with high sequence identity

  Not founds.

   

  InterPro Scan Digest

  See the detailed result >