K06131

RIKEN rice full-length cDNA overexpressed Arabidopsis lines

Original: K06131

Phenotypes

Morphological phenotypes

Generation Anatomical entity
/structure development stage
Phenotypes
T2 seed (PO:0009010)
 • decreased size (PATO:0000587)
  (Seed::Shape::small)

Invisible phenotypes

Original: K06131

Determination of introduced cDNA(s)

 • J023115O15 - Rice Full-length cDNAs - Original: J023115O15

  full reading [+] show sequence

  Nucleotide sequence: J023115O15 - full reading
  GGCGTATCTC CCCCCTTTCC CTCGGCGTAA AAGAAAATCT CCCGGTCTCT 
  CGTCTCCTCC GCTCCTTGCG CCATCTCGCC GCCGATCTCC ATCGGGCGAG
  CAGAGCAGAG CAGGGGATCC TGATCTGGAA GAAGCTCCTT CTCTTAATTT
  CAGAGCCTTA AAACCTTAAT ACGAGTAACA GTTTGTTGTT TGTTCATCCA
  AAAGTTTGGG GTTGAACTGA ATCCCCATGC CCTCACCTGG TACTAATAGC
  AGCAGCAGCT TCTGTTTAGG AGGAGGCTAG GAAAAAAAAA AGGAGGATTT
  TTTTTTTTGT TTTTTTGCGG GGGTTCAGCT GAACAACCCC CATGCATCAC
  GTTAGGTCCG GGCTGGGAAG CCCAGATGCT TCCAGCAATT CTAGTAAGCG
  GAAGAGGGGC TCCTGCTTCG CGGAGCGGAA TATGGATGGT AGGAATTCGA
  TCCGGATAAA GCCCGACGTC AGCGTCAGAG CGCGGGAGAA ATGCGGCGGG
  GGTGGCGGGC ATCGCTACGT GATCGATTTG GAGAAGCCGG CGACGTCCGA
  CGATGATGTG GAGTTTGTTT CTTATGCCGG GTTTGGCAAC CGGTCTCAGG
  ACCGCTGCTA TGCTTCGGCG GAGAATTGCT CGACCGCGGT ATCCAGTCAG
  CTCTGTGTGG AGCGGAATGC TTCGCGTGTA AGCCCTGGTT CAGTTGGTTC
  GAGTGATACT CTGGACTGCC AGTCACCTAT CAAGCCTGAT AATTCAGAAT
  CCAGGCATTT GCTGATCGAC CTGAATGTAC CTCAAGAAGA AAGTCTACAT
  GTTTTCTATG CTCCATCTCA AATAACTTGT CCAACTTTAG TTAATTCTTC
  GTCATCACAC CCTGGAGAAT TTTGGAATGG CTCCAGCAAT GTTTACAAAA
  AGGAATGTGG TTCTGGTGTT GGATCATCAA AAGGATCTTC CATTACGGTG
  GTTGCACCCA GCTCTGCTCC TGATAGTTCG AGGGAAGTTG TGGCTGCATA
  CCAATTTCAT GATCCTAAGA ATTTGCATGG TAATATACAT GCAAGAGAAA
  ACAGCCAGCA TGAACATGCA GTGGATAAGT TATGTGGATC AAGCAGTCAA
  TATTTCTTGC CACAGCAAAG ATTTTCTGTC AGTTCCTGTG GCAGAAATGA
  CTCATCTTTG GCCTTACAAA AATCAGGTGA CAACCATGTT GCCTGCCAAT
  CAGGACAACC ACCTCTGGCT GTGCATACTG AGCTCCAACA TGACACTTCT
  ATTGTAATAT CCAGTGGTGA AGAGAAGGTC CTTTTTGACC TTAATGTGCC
  AGCTGAAAGC ATTGACATGG AATCAACAAT AACCAGTAAT AGTTTTAGAG
  ATAAGCTAGT GAAAAATGAT GGAAGTGAAG AAACAGTAAC CGATCATTCT
  TTCTCCAAGA GAAACGGTGT GCATGCTGAA ACTTCTATAG AAGAACGAAC
  TGTTGGAGAA CATCATATAT CAGTCAGCAA GGATGGAAAC ACCACATTTT
  TCCAAGAATC AATAAATAAT GAAATTGATA AGGCGCAGTC TTCAGACCTT
  ATAAGTGTTA GCAGCAAACA TTTGATTGCA GAAACTCCTC ATGTTGACAA
  TATTGTGTGT CCAGAACTGC GAGCATCTCC TGATGGAGCA TCAAGTCCTC
  AAGAGACCTT GATAGGCAAT TGTGACAAAA TGGTTTGTAT TGCAGCTGAG
  ACACTCGTTT CCATTTTCTC AAGTTCTGCA TGTACTACAG ATTGCCCAGG
  AACTGACAGT CAGACAGCAG CTGAGGATGT AAACGATGAA CCGCAGCACT
  CTTTGGATTC CTATGAGGAA ATTGTATTGA ATGTAGAAGA GATCAGAGAT
  GACGGGGAAT CCATCCCTGT GATTCCACCT GATAAGGATG GACCGTCTTG
  TGGGATCAAG CTAAGAAGAG GAAGAGGACT GAGAAATTTT CTGAGGGAGA
  TAATGCCTAG ACTTGTTTCT CTTTCACGGC ATGAGATATG CGATGATTTG
  CATGCTATAG GTTACGAGCC CCGGAAAACT CGATCTAGGA AAACTTTTGG
  GGCTCAAGGT TCATCTTCAA CTAGAGGAAG GCCGCCCAAA CATCGTCCCA
  CTGCCAGGAA ATGATCAACA GCATTTCAAG TTCATACTAG GATGCCACGA
  GACGAGCAAT TCAGAAGATG AAATATAATT TTAACCTTGT GAATATTCAT
  GTGTGTTGTG CGCATCTTCA AACTCGGTTT GTTACTAGTC ACTAAATTGA
  GGATATTTTC TTTATTCCTT TTACCTCTTG GGAGTGCTGT GGGCCGTTAG
  CTTCAAATTT GAGTTCAGCA TTGGCAATGA AGGCATAGTC ATACCATTAT
  AAAATCTCAG AATTTTGATC TTTTAAGT

  Gene models with high sequence identity

  Not founds.

   

  InterPro Scan Digest

  See the detailed result >