K18730

RIKEN rice full-length cDNA overexpressed Arabidopsis lines

Original: K18730

Phenotypes

Morphological phenotypes

Generation Anatomical entity
/structure development stage
Phenotypes
T1  
whole plant (PO:0000003)
 • decreased height (PATO:0000569)
  (Adult plant::Plant height::short)
cauline leaf (PO:0000013)
 • decreased width (PATO:0000599)
  (Cauline leaf::Shape::narrow)
 • desaturated green (PATO:0001272)
  (Cauline leaf::Color::pale)
rosette leaf (PO:0000014)
 • abnormal (PATO:0000460)
  (Rosette leaf::Others)
fruit (PO:0009001)
 • decreased length (PATO:0000574)
  (Silique::Shape::short)
stem (PO:0009047)
 • decreased thickness (PATO:0000592)
  (Stem::Shape::thin)

Invisible phenotypes

Specific phenotypes were NOT observed.

Original: K18730

Determination of introduced cDNA(s)

 • J023132J02 - Rice Full-length cDNAs - Original: J023132J02

  full reading [+] show sequence

  Nucleotide sequence: J023132J02 - full reading
  CTTAGCATGT TTAGTCGTAG TTGGTTCCAG CCTGAAGATG CTTCTGATCT 
  AAGACAGAGA ATACGAGAAC TGCTGTTGGA AGAATTTGAA AGTGCCAGGC
  TGGATGAAGC TTTGTCGGAG GCTGACACAT CTGACCGATC CGATAATGAA
  GAAGATGCCA CAAAGAGCGC AGAATCAGAA CAAGCAGCAG CAGCAGCAGC
  CCCTGGCAAT GGTAGTTCAG AAATGATCGT AGAGGGTGGA GACACTGGCA
  TAAGTAATGA AGACATCAAG GGGGTCGCGG CATCAAAAGA AGCAAGCTCT
  AGCATCTGCA GAAGCGCTGA CAATCTCGCG GGCTGTGTTC TTTTGGAAGA
  AGCTACATTG TCGGATAGCG TGATGAAGGA TGAAGAAGAC ACTACAAAAG
  CAGATCCTGT TAGCTCACAA GATGAACAAG AAGTTGCAGT TTTATCCCCT
  GGTGCATGGA AAAACAGTGA AGAGAACACA CATAAACAGC CACAGCCAGA
  TATATGTTGC GACAGCTCCG ACAGTGAGAT GGACGATGTG AAGATCATTG
  AAGATCCATA TCAAAGAACT AACAAGCAAA ATTGTCGCAT CTTTTGGCAT
  GAAGGGCTCA TGCGTCACAC CATCTGTTCC ATTTCCAGGA TGATAAACAA
  AATTTGGCAG ATGCTTGTGC ATGCAAAAAT TTTGGAGATG CCTGTTGCCA
  CATGCCAAAT GGATGATGTG ACTACCTGAT ACAACATCTC AACTGCATGA
  TGGTTGTTGA ATTGAAGAAG TAAATGAGTG AAGGTGGGTT ACACATAATC
  TGCCTCCCTC TCCCTTCTCT TGTTCTTTGC CCATGGTGGT AGTTTTTTTT
  TTTTTTTTTT TTTCCTTTCA TTTTTGGCAG GAAGACCATG GTGTAGTCAC
  GGGAAGTGTA CAGTGTACAG GCCAAGCATA TACGGAGTAG GTCAGAATGC
  TAGTTATGTA TGGACACATT GTTTATATTC CTAATATGAG ATATTAAGCT
  ATTGAAATAC TTCCAACATG TTTTTGGAGT C

  Gene models with high sequence identity

  Not founds.

   

  InterPro Scan Digest

  See the detailed result >