K19246

RIKEN rice full-length cDNA overexpressed Arabidopsis lines

Original: K19246

Phenotypes

Morphological phenotypes

Generation Anatomical entity
/structure development stage
Phenotypes
T1  
whole plant (PO:0000003)
 • decreased height (PATO:0000569)
  (Adult plant::Plant height::short)
rosette leaf (PO:0000014)
 • decreased size (PATO:0000587)
  (Rosette leaf::Shape::small)
 • increased width (PATO:0000600)
  (Rosette leaf::Shape::wide)
 • abnormal (PATO:0000460)
  (Rosette leaf::Others)
fruit (PO:0009001)
 • abnormal (PATO:0000460)
  (Silique::Others)
stem (PO:0009047)
 • decreased thickness (PATO:0000592)
  (Stem::Shape::thin)
 • abnormal (PATO:0000460)
  (Stem::Shape::zigzag)
 • abnormal (PATO:0000460)
  (Stem::Others)

Invisible phenotypes

Specific phenotypes were NOT observed.

Original: K19246

Determination of introduced cDNA(s)

 • J023074F05 - Rice Full-length cDNAs - Original: J023074F05

  full reading [+] show sequence

  Nucleotide sequence: J023074F05 - full reading
  GGCTCCTCCT CCTCTCAGAT TAGAAACCCC AGCGAGAGAG AGAGAGAGAG 
  AGGGAGAGAG AGAGAGAGAG AGGGAGGTGC GTGAATTGGC GGCCGATCTG
  GCCCGGGGAT GGGGGCAGCG GAGGAGCAGC TGAAGGAGCT CGGGGAGAAG
  CTGGAGGCGG CGCCGCCGGA CCCGGCCGAC GACCTCGCCA AGCTGCTCGA
  GCAAGCTGCA GAATGCCTAC ATGGAGTAGA GCAGTCACCA GGTCCCTCAG
  TGATGGAAAC TATCCAACCA TGTCTAAAGG CTGTTGCCAG AGATGAATTC
  TTGAAACACC ACGATGAAGA TGTCAAAGTA CTATTGGCAA CATGCTTCTG
  TGAAATTACA AGAATAACTG CTCCTGAAGC TCCATACAGT GATGATGTCT
  TAAGGGACAT GTTTCATCTG ATTGTGGATA CATTTAGTGG ACTCAATGAT
  GTTAATGGTA AATCCTTTGG CAGGAGAGTT GCTATTCTGG AAACAGTTGC
  GAGATACCGA GCATGTGTTG TCATGTTAGA CCTTGAATGC AATGATCTAA
  TTGCAGACAT GTTCCGATCT TTTTTAGAAA TTATCAGTGA CAATCATGAG
  CCAAATATTG TAAATTCAAT GCAATCAGTA ATGGCCCTAA TTATAGATGA
  AAGCGAGGAT ATAGAGGAAA GCCTTCTCAA TGTACTTCTA TCAACTTTAG
  GCCGGAAAAA AACTGGTGTT TCTTTGCCTG CACGCAAGCT TGCTCGCCAT
  GTTATAGAGC ACTCTGCAGG AAAACTTGAA CCATACATAA GGAAGATTCT
  GACATCATCC TTGGATGGGG ATGGTACTTC TACCAATAAT AGCATTGACC
  ATCACGAAGT CATATTTGAT TTGTACCAGT GTGCTCCAAA GGTTCTTAAA
  GTGGTGGTAC CTTATATAAC TGGGGAACTG CTGGCAGATG AAGTTGAAAC
  TCGGTCTAAA GCAGTTGAAA TACTTGGCGA ACTTTTCTCT TTACCTGGAA
  TCCCTATCTT GGAATCATTT AAATCTCTTT TCGATGAGTT CCTGAAGAGA
  TTGACTGACC GAGCTGTAGA AATTCGTGTT TCTGTAATTG AGCATTTGAA
  AAAATGTCTG ATGTCAAACC ATTCCCGTCC TGAAGCTCAA GAGATTATCA
  AGGCACTTTG TGACAGATTG TTGGATTATG AGGAAAATGT GAGAAAGCAA
  GTGGTAGCTG CTATTTGTGA TGTAGCTTGC CATTCACTTG GTGCAGTCCC
  AGTTGAAACT ATCAAACAAG TTGCGGAGCG TGTCCGTGAT AAATCAGTTT
  CTGTGAAGTG CTATACCATG GAGAGATTGG CTGACATCTA CAAGTTCTAT
  TGCCAGAGTG GTTCTGATAG CTCAGTAAAT TCTGATGATT TTGAGTGGAT
  TCCTGGAAAA ATATTAAGAT GCCTCTATGA CAAAGATTTT AGACCAGAGT
  CAATTGAATC AATTTTATGT GGTTCATTGT TCCCACCAGA GTATCCAACA
  AAGGAAAGAG TGAAACATTG GGTAACTGCT GTCACACATT TCGACAAAGT
  TGAGATGAAA GCTCTCGAGC AAATTTTTCT GCAAAAACAG AGGCTACAAC
  AAGAAATGCT GAAGTACATG TCCCTTCGAC AGACAAGCCA GGAAGATACC
  CCTGATATGA AAAAAAAGAT CCTGGGGTGT TTCCGGAGCA TGTCTCGTTT
  GTTCAATGAT CATACAAAGT CTGAGGAGTA CTTGAACATG CTTCATCAGA
  TAAAAGATGC CAACATCTGG AATATATTCA CAAGCTTGCT TGATTGTTCA
  ACAACATTCA ACGAAGCTTG GTCTCTTCGG GTTGATTTGC TAACGAAACT
  TGGTGAAAAA CATGCATTAC ATGATTTTGT GAGCACGTTG TCGATGAGAT
  GCTCATATTT ACTTGTGAAC AAGGAATATG TCAAAGAGAT CCTTTCTGAA
  GCTTCTGACC AAAAATCTAC TGGGAATACA AAACTTATGT CATCATGCAT
  GGATCTTTTA ACGGCAGTAT CTAGTTTCTT CCCTTCACTT TTGTCTGGAC
  TTGAAGAAGA TATCATTGAG CTCCTGAAGG AGGATAATGA ACTACTTAAA
  GAGGGTATTG CTCATGTTCT GTCGAAGGCT GGTGGCAACA TTCGTGAACA
  ACTAGCTTCA TCAAGTTCCA TTACTCTTCT ACTAGAGCGG CTATGTTTGG
  AAGGAACACG GAAGCAGGCA AAATACTCTG TTCATGCTTT GGCTGCTATA
  ACAAAAGATG ATGGCCTGAT GTCTCTATCT GTTCTTTACA AGAGGCTTGT
  GGACTTGTTG GAGGAAAAGA AAGTGCATTT GCCATCCATC TTACAATCCT
  TGGGGTGTAT AGCTCAGATA GCAATGCCAA TTTTTGAAAC AAGGGGAGAA
  GAGATAATAA ATTTTATAAC TAAAAAAATT CTTGACTGCA ATGATGATTC
  GGGCGACGTT TCTGCTCATA AATCTGAATG GAGTGATAGT ACTCAAAGTT
  GTTTATTGAA GATTTATGGC ATTAAAACTT TGGTGAAGAG CTGTCAACCT
  TGCAAAGATG CTCAAGCACA TCCGGGAATT GAAAAATTAA TGGGCATCCT
  TAAGAATATC CTTACATATG GTGATATTTC TGCAAATATG ATTTCAAGCA
  CTATTGATAA GGCCCATTTG AGGCTGGCGG CAGCAAAAGC TGTTCTCCGC
  TTATCAAGAC AATGGGACCA CAAAGTGCCT GTTGATGTAT TCTATTTGAC
  TCTCAGGATT TCACAGGATG ATGTTCCTCA GGTGAGGAAA TTATTTCTTA
  GTAAAGTACA TCAATATATT AAGGAAAGGG CCTTGGATGC AAAATATGCT
  TGTGCTTTCT TGTTAGCTAT GGATGATTAT CATGCCCCAC AGTATGAAGA
  GTTTAAGCAC AACATAATTG AGGTTGCGCA GATATGCCAG CAAGTTAAGA
  TGCGCCAACT TTCTGTCCAA GCGGAAACAA ATGTGCTCAC TGCTTATCCA
  GAATATATGA TTTCCTATTT GGTTCATGCC CTCTCTCATG ATCCATCATG
  TCCTAACATT GAAGAGCATG AGGATGTTGA AGCATTTGGT CCAATTTACT
  GGCGATTGCA TCTGCTTCTT TTGATCCTCC TGGGGGAAGA GGGTTTGCAG
  CACAGTGTAC CAGGCATGAA AAAGGAGAGC TTCACAACAA TAGTATCTAT
  ATTTAAAAGT ATCAAATATT CCCAAGATGT GGTTGATGTT AACAAGACCA
  AGACACTGCA TGCTATTTGT GATCTTGGTA TCCTTATTGG AAAGAAATTA
  TGTCAAGAGC AGATAAATAT ATCAGAAGCT CAAACAGTTT CACTGCCCAG
  TCAACTTTAT GCGCCAGTTC AGAAGGATCA GAATGAAAAT TCTGTGGAGA
  GTGATGAGCA GATATGGCCG GGTTGCGAGA ATGTGTTGGC CCATTTTGAG
  GCTCTTATGA CAGCAAAGTC TGCTGAGGTT GAATCTCCCA AGGATAAGAT
  GCTTATAGAT GAGACTGATG AATTTGGTAA TGAAGTTCCT CTAGGAAAAA
  TTGTGAAAAT TTTAAAATCT CAAGGAGCAA AAAAGGCTGG GAGAAAGCAG
  AAGACAAAAT CTGGTTCAAT AAACATGGAA AAAGATGATG ATGTCTTGGG
  ACTGGTTAGA GAAATAAACT TGGACAATCA AGAAAATTTG GGGGAATCAG
  AAAAGAGCAA ACCAAAGAAA AAGCGGATGG ATGCAAAAGA GAGTAATGAC
  AAGCCTGTAG ATTTTTCAAC ACCAAAACGC AAGAGATCAG TTTCTAAGAG
  TAGACCACAT TCAACGAAAG GCAACAAATA CAGTGATGAG CTTCTACTGC
  AGTCTGTTGA CCCAGATGAA ACTATCAACT CATTTGAAAA TAAGGTTGAG
  GGGGCCAAAA AAAGAGATGA CTCGGTTGAT ACTGAGTTGG TAACATCGCC
  TGCTAGTGTT AAAACCCCTG TATCCAAAGG GAAAAAGGGT GCTAAGAAGC
  CCCACGCTGA AATCTTGAGT AGTAGTCCAA AGAAGTCTGA TGAGGCAGGC
  AGTAGTAAGC GAACTGTTGA TTCGGGAAGT TTAAATGGGT CGATCAAAAG
  GCAGAAGCCA AAATTGGTTT CTGGTCTAGC AAAGTGCACA ACACATGACA
  CAGGCAGTGA GGACCTGATT GGAAAGAGAA TAAAAGTTTG GTGGCCGTTG
  GATAAGAAAT TTTATGAAGG TGTTGTGGAA TCTTTTGATT CATCAAAAAG
  AAGACACACG GTGCTATATG ATGATGGAGA TGTTGAAGTG CTTAACCTAG
  CTAAAGAAAA GTGGGAAATT GTTGCAAGTG ATGACCCGCC TGTAAAGGCC
  CGAAAAAAGG ATCATTCAGG GAGAAACCAA GGACGAGCTC AGGATAAAAG
  CATTACCAGC AGCAAGCAAA CTCCGCCGCC TGAACAAGAG AAGTCAAAAA
  AGAGGCCCTC ACCCCCAAAG AGGAAAGGCA AACCAAAAGG ACTGCCGAAA
  AACAAACGCA GAAAGATAGG GGGTAAAAGT TCTGTTGATG CTGCCGGTGA
  TGCGAATATT GATTCGGATT CATCAAGTTC TCTCGCACAC TCAGATTCTG
  ATAATGATAA AAAATCTGAT GGACGCAATG AGAAAGAAGT AGTAGTAGCC
  AAGAAAGCAA AAGCTGAGAA AGTGTCTGGC AAAGGTGATG AGCCAAAAGA
  GGAGGAACCT GATGACCATA ATTTAAACAG CAAGGAGGAA TCTGACAACG
  AGACTCTTAG TGTCTGGAAA AAACGCACAG CTAAAGCAAC ATAGGCTTTG
  CTTTCTCGGT TGATTATTCT TCGTAGGATG CAGATTTCAC GGGCAGCGGA
  TGGGGATGTG GATATCTCAT TTAATTGACC TTGGAATTGA CAGTTGTGAT
  GTAGAAAATG TTCTTTGCAA TAGCAACAGG TTTAGTATAG AAGAGCAGTG
  GAATAGGATT TGCTTCTAAT GTTACTAGAT GCTAGAACTT GTTTCCAACT
  TAATTAGCTA TGGCATTGTG CCCTGGAATT TCATTGTATA CGTATCCTTG
  AGAGGGCCAC AGGTCATGTA ACATATCCGT TTAGCATTAT TTTGCAGGAA
  TAGTGATTAT GTGTTAAAAC TCATGTAGAA ATGTTGTAAA CAATAAACAA
  TGGTTCTTGG ATTGTACTGT ACAACTAGAA TGGGCATCCC AATTTTGGGG
  TGCCTTATTC TGAAGCT

  Gene models with high sequence identity

  1. AT5G47690.3 [+] show detail - binding
   E-value: 0; Score: 999.99

   

  InterPro Scan Digest

  Program Description E-value
  HMMPanther ANDROGEN INDUCED INHIBITOR OF PROLIFERATION ( 6.2e-189
  superfamily Armadillo-type fold 1.2e-21
  superfamily Tudor/PWWP/MBT 0.00000001
  Coil coiled-coil 0

  See the detailed result >

  AT5G47690.3

  Model type
  Protein coding
  Short Description
  binding
  Computational Description
  binding; FUNCTIONS IN: binding; INVOLVED IN: biological_process unknown; LOCATED IN: mitochondrion, nucleus; EXPRESSED IN: cotyledon, guard cell, cultured cell; CONTAINS InterPro DOMAIN/s: Armadillo-type fold (InterPro:IPR016024); BEST Arabidopsis thaliana protein match is: ARM repeat superfamily protein (TAIR:AT1G77600.2); Has 30201 Blast hits to 17322 proteins in 780 species: Archae - 12; Bacteria - 1396; Metazoa - 17338; Fungi - 3422; Plants - 5037; Viruses - 0; Other Eukaryotes - 2996 (source: NCBI BLink).
  Link
  InterPro Scan - TAIR