K25941

RIKEN rice full-length cDNA overexpressed Arabidopsis lines

Original: K25941

Phenotypes

Morphological phenotypes

Generation Anatomical entity
/structure development stage
Phenotypes
T2 seed (PO:0009010)
 • decreased size (PATO:0000587)
  (Seed::Shape::small)
 • decreased length (PATO:0000574)
  (Seed::Shape::short)

Invisible phenotypes

Specific phenotypes were NOT observed.

Original: K25941

Determination of introduced cDNA(s)

 • J033106K19 - Rice Full-length cDNAs - Original: J033106K19

  full reading [+] show sequence

  Nucleotide sequence: J033106K19 - full reading
  GGCTCCATTG CAAATGACCT CACTCTTTTG AGGACGAACT AACAATGGCT 
  TATGGGCTTG ATCACTCTGA GTGGCTGGAA GTTAAATATA TCAACAACCA
  TGCTCTGTTT GTAGGGTACC TGTCGATGGC CGTCAAAGGG GTGGGCTTCT
  TGGTGGGTTT ATGGACCACC GTTGTTCTTC TTGGTGGCTT CGTCTCTATG
  CTTGAGAAGA AGGATTTCTG GAGTCTCACC ATCATCACAC TCGTCCAAAC
  AGCAGGGGTG TTCGATGTTC TCCTGAACGA AAAGCTGCGC CATGCTGTGA
  ATTCAGTCGA TGGCTTCTTG GTTACTATGG ACATGGTGTT CAGGTGCGAA
  GACGAGGAGT TCGACTCGGG CATCCAGTTG TGGCGTTCAC GAGCAGGACG
  TCTTGTGACG TTCATCCAGG CGGTGGTGTT CGCCATCATA CTGTGCCCTC
  TGGCTGTGCT CTACCTGTCT GGGCTGGTCA TCAGCACTAG TCTATCGCTG
  TGGCGCCTCA TACAGCACGA CTACGGCGAC GGCGACGGCA GCGCCAACCT
  GACTCCGGCG CTCAATGTGC TCTACTCACT GGCACTCTTC CAGGGCGTCC
  TCTTCTTCTA CCAGTGGGTG TCCTACTTCG CCAGCTTCCC GGAGGCGCTC
  TCGTGCATAT CGTCGCTGCT CGACACCACC ACCACGGAGC AGCAGGAACA
  GCAGCAGCAA GACGGAGACA GTGCGCCGTC CGCTCACTAC AGGGATCTCA
  TGGTGCTGGG CCGCGTCATC CTTCAGAAGC TCGCCGCCGC CGGCGAGCAC
  AACCTTTTTC TCATCGGCAA AAAGCAGAGC ACTATCTCCA AGGCCATGCT
  GCCCGTCAGA AAAGACCTGC TCCACATCCA CAACAACGGC CATGTCGACG
  CATGGAAGGA CATCGTGACC GAGTCACTGC AGCTCATGTC CCAGCTTGTC
  AGCGCCCCTG GGAAGACCGG CGACGATCTG CGCTCCCACA TCTTGACGAT
  TCACAAAGAC GACATCAGAG TGAATAACAT TATCATCTGT AAGCAATGCC
  AAAGCAACAA GAAGCTCCAC ATGCAGGCCA TTAACATCTT CACACAGCAA
  CAGCATCCTA TGGAAGCACT TTCGACGACG TCTTCGAATA TAGACACAAC
  ATATAGCGGA ACGAACATCA GGCTGCTCGT AGACATCTTC TTGACTAACA
  AGGACGCCTC CACAAGAAAA ATGGCAGTTG GCATACTGGC AATACTGCTG
  TCCGACCAAA ATAAAAGCAA TGCCAATGCC AATGCCACCA TTATCTTCAA
  GGCAAGTGAC ACCGTTGTCC GTGATCTCAA GACAGTGCTT TTAGATGATG
  AGGAAACAGA ATACAGAATA TGCGCAGCAG AAATACTCGA GCATCTACAC
  AGGACAAAGG AAGCCTCCTA TCTCAAGAAA CTGATGGAAG CCATGCAAAA
  TGTGCTACCG AAGATTCTCA ACGAAATATT TATCTCTCTC TCTCCACCTA
  AGCAAGGAGA AAAGCAAGCA GAAAAGGCAG AAAAAGGAAC AGACGGAACC
  AAGACAGATC CTGACATTGA AGAAGGTGCT GGTGCCGTTG CTTCGAAAGA
  TAATGTCGAC GTCAATGACC AGAAGGAGGA CATTGGTAAG AAAAAAAAGG
  ACAGGACGAG GAAACTACAT GCAGCTTTAC TGTCACTTAG TGTGGCAATA
  TTTGAAAAAC GGATCAGAGA TGGTAAAGAT TTGGATACAC TTGCTGGTGA
  AATTGCCCGA GGAGACTCTG CATCCAGCTT TGTCGGTAAG CTGAGGACGA
  TGGTAGATCA AAACAGTGAA CAAACAGTCA ATTGCCTGAG AATTCTGAAG
  ATTGCCACTA GGATGATCAT ATCACTGCTA AAACTTGAAG GATGCTACCC
  CAAACAAGAG CTGGAGAACT TGATGGTATC TCTGTCCAAA GCTTCCGAAC
  AAATGTTTGA ACTGGAAGCG TTGATGATGT TATCTAGCAG CGACCATACC
  GGAAAGAAGA CTGAAAGCTT CGGTTCTCTC GTGAAAGAAG CAGAAGGCCT
  TATGAAGAAT AAGAAGGAAA AAAATGTGGC AACTACACCA GCTAGCACTA
  TGAATGGAAA CCAGTAGATT GAGTAGATTA TCAACTAATC TGCTGATATT
  CACAATAAAG AACTTTGGCG TTCCCAGAAA ATTGTTTGTC ATAAAGATAT
  TCTGTAGGAT AAACTCCTTA TTCTGTAGCA TGTGTGCTGA AATCTAGCTA
  TTTGTCCCAT CTACTTATCA AACATTCAAG T

  Gene models with high sequence identity

  Not founds.

   

  InterPro Scan Digest

  See the detailed result >