K31141

RIKEN rice full-length cDNA overexpressed Arabidopsis lines

Original: K31141

Phenotypes

Morphological phenotypes

Generation Anatomical entity
/structure development stage
Phenotypes
T2 seed (PO:0009010)
 • low saturation (PATO:0000328)
  (Seed::Color::pale)

Invisible phenotypes

Specific phenotypes were NOT observed.

Original: K31141

Determination of introduced cDNA(s)

 • J033050K04 - Rice Full-length cDNAs - Original: J033050K04

  full reading [+] show sequence

  Nucleotide sequence: J033050K04 - full reading
  TGCTTTCTGT TAGGCTGCAT GACAGACATA CCTAAAAGCA GGGTCAGACA 
  GTTAGTTATG CAGCCGTTAA ACTGTGTAAT CTTCCTGCTT GGGCTGGCCA
  TCCTATCGGT AACATTTGGA CCCTTTGTCA CCATTGCACA TAGAGAACTG
  ATGATGGCAA CTTACAGTGA GAAAGGCCCA GAAAACAAGC TGGATCATGG
  TGTAGATGAA ACCAGAACAT ATGAGGAGAT CAAAAGCAAA ATATTTGCAG
  GACGGAAGAT GGCTTTTGGA GTTGCAGTCA TGGAGAACCA CCCAAAGGAT
  GCTAGAAGCA AACCAAGCTC AGGAGAGATT AGCAACTACT CATCCAACTC
  ACGTGTACCT TCAAGCTTAA AGGATAGTAG CAGCTCGACG ATGAAGGCAA
  GACCATCCGT GGACAACATA AAACTAGAAG GAAGCACATC TGAGCAGACA
  CTGAACATAC CAAATCCCCA ACATATCATA ATACTGCCAT TCAAGCCTTA
  TTACAGGCAT CTGAGTTTGG GCTCCAAAAA AGAACAAAAA GGTTCGAGTA
  TTTGCTGCAA CTCATATAGA ACTAATGAAG ACTGGAAGGA GAAAATGCTG
  GAGTCCAGAG ATGAAGTTCT CAGATTGCTT AACAAGGATT ACCATGCCAA
  CCCCCATAGG AGGCCACCAG TTCATAACTA AGAAAGGGCA AGGCACTCAA
  GCCTGAGTCA TGTATTATGG CCCAAACTAA TGTCTGGTGG TGTCTCACTA
  TAACTGTATG ATGTTTTGCT TTGTAATGTA TCATAAGGAA TAAAACAATT
  GGGCCACTTA ACTTG

  Gene models with high sequence identity

  Not founds.

   

  InterPro Scan Digest

  See the detailed result >